UW Toekomst

Future-768x512

Waarom Uw Toekomst

Grootste en solide
Uw Toekomst brengt de afgesloten ongevallenverzekeringen onder bij toonaangevende internationaal werkende verzekeraars.

Overal ter wereld verzekerd
De polissen die Uw Toekomst exclusief verkoopt hebben allemaal werelddekking. Geen zorg dus als u eens een verre reis maakt.

Geen lange contracts termijn
Alle polissen van Uw Toekomst zijn per maand opzegbaar. Alle vrijheid voor u dus. 
Uw Toekomst kan uw polis alleen dan opzeggen als die opzegging noodzakelijk wordt door voor alle polissen geldende gewijzigde polisvoorwaarden.

Uitsluitingen
Bij Uw Toekomst kennen de polissen nauwelijks uitsluitingen. Wel is van de dekking uitgesloten zelfdoding en zelfverminking. 
Maar de “venijnige” uitsluitingen zoals die meestal voorkomen in ongevallenverzekeringen komt u in onze polissen niet tegen. Denk dan bij voorbeeld aan het uitsluiting van gevaarlijke beroepen, gevaarlijke sporten, werken met houtbewerkingsmachines etc.

Levenslang
Waar bij de meeste verzekeraars de polis automatisch eindigt als u 65 of 70 jaar wordt, is dat bij Uw Toekomst anders. De polis loopt door zolang u dat wilt. Beëindigen vanwege een slecht schadeverloop kunnen wij niet. De polis kan alleen door ons worden beëindigd als er alsnog een eindleeftijd in de voorwaarden zou worden opgenomen. Vanwege het bijzonder sterk toenemende risico boven de 70 – 75 jarige leeftijd wordt vanaf leeftijd 75 de dekking op de polis met 50% verlaagd. Als u dat op dat moment niet wilt kan dat ook: het verzekerde bedrag wordt dan niet verlaagd, maar de premie verhoogd. Belangrijk, want u kunt altijd verzekerd blijven als u dat wenst!

Claims
Uw Toekomst geeft de polis af, incasseert de premie en staat altijd voor u klaar om vragen te beantwoorden. De claims na een ongeval worden door de verzekeraar en diens medische afdeling behandeld. Uw Toekomst staat u met raad en daad terzijde als u dat nodig vindt. Dat kost u niets extra’s.

Woman with gauze bandage wrapped around her hand

Ongevallen in Nederland

Deze informatie is bedoeld om een indruk te geven van het aantal personen dat in Nederland jaarlijks de gevolgen ondervindt van een ongeval. Zoals daar uit blijkt gaat het ieder jaar om vele tienduizenden mensen.

Zoals u uit onderstaande cijfers kunt afleiden gaat het om schokkende aantallen. Het aantal ongevallen “in en om het huis” is veel groter dan het aantal verkeersdoden. En dat sluit aan bij onze ervaring. Die ongevallen met bij voorbeeld gebroken heup, enkel of schouder leidt vaak tot blijvende gedeeltelijke invaliditeit wegens geheel of gedeeltelijk functieverlies.

Meer doden door privéongevallen dan door verkeersongevallen
In de periode 2015-2018 overleden bijna acht keer zoveel mensen als gevolg van een privé-ongeval (5.201) dan als gevolg van een verkeersongeval (624) [Gebaseerd op cijfers CBS].
Aan alle letsels als gevolg van ongevallen, zelfbeschadiging en geweld overleden in die periode gemiddeld 5.300 personen per jaar.

Per jaar 3,1 miljoen letsels door ongevallen medisch behandeld
Het gemiddelde aantal medisch behandelde letsels door ongevallen in Nederland is 3,1 miljoen per jaar. Het gaat hierbij om sportblessures en letsels als gevolg van privé-ongevallen, arbeidsongevallen en verkeersongevallen.

Jaarlijks ongeveer 130.000 letselgevallen bij ouderen
In de afgelopen jaren waren er gemiddeld ongeveer 130.000 letselgevallen per jaar bij ouderen. Dit aantal is geschat op basis van behandelingen op spoedeisende hulpafdelingen, ziekenhuisopnamen en huisartsenregistraties. Hierbij geldt dat het absoluut én relatief (aantal gevallen per 1.000 personen) meer vrouwen dan mannen betreft.

Per jaar 120.000 slachtoffers opgenomen in het ziekenhuis
Er worden gemiddeld 120.000 slachtoffers per jaar opgenomen in het ziekenhuis met letsel door een ongeval, geweld of zelf toegebracht letsel. De twee grootste groepen zijn de slachtoffers na een privé-ongeval (63.000)en de verkeersslachtoffers (21.000). Er worden nagenoeg evenveel vrouwen als mannen opgenomen in het ziekenhuis. Tussen de verschillende oorzaken van letsel verschilt deze verhouding. Meer mannen dan vrouwen worden in het ziekenhuis opgenomen voor letsels als gevolg van verkeersongevallen en geweld.

Bron

Deze tekst is samengesteld met behulp van Nationaal Kompas Volksgezondheid.

Vragen?

Indien de informatie op deze pagina niet duidelijk is of vragen oproept, of indien u over andere informatie op onze website vragen hebt nodige wij u graag uit ons dat te laten weten. Wij zullen dan alles in het werk stellen uw vraag te beantwoorden.

Toezicht, registratie en klachten

Uw Toekomst is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12011761 Uw Toekomst is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 32059376 Uw Toekomst is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.007898