Schade Voorbeelden

Overlijden​

De heer C. te L. valt tijdens het witten van een plafond van de keukentrap op de stenen vloer. Na een korte ziekenhuisopname komt de heer C. te overlijden. Vastgesteld is dat dit overlijden werd veroorzaakt door de val. Het verzekerde bedrag van € 30.000,- is inmiddels uitgekeerd.

Functieverlies

De heer v.d. S. tae C. vervangt een ruit. Door een glasbreuk snijdt de heer v.d.S zich fors in zijn hand. Na enige tijd blijkt hij zijn hand nog maar voor 70% te kunnen gebruiken. De verzekeraar keert € 6.840,- uit wegens een gedeeltelijk functieverlies van de hand.

Ongeval

Mevrouw B. te P. glijdt tijdens het behangen van het trapje. De pezen in haar voet zijn flink verrekt. Na verloop van maanden blijkt dat er sprake blijft van klachten. Vastgesteld wordt een functieverlies van 4%. De verzekeraar keert € 4.300,- uit.

Invaliditeit

Mevrouw A. te Z. staat achter haar eigen auto. Haar man rijdt de auto achteruit maar ziet zijn vrouw daarbij over het hoofd.. Na ziekenhuisopname moet zij uiteindelijk een been missen. De polis had een verzekerd bedrag van € 30.000,-. Voor 1 been wordt gerekend met 70% invaliditeit. Inmiddels is er € 21.000,- uitgekeerd.