Dienstenwijzer2

In alle sectoren is duidelijke communicatie van groot belang. In de financiële sector misschien nog wel meer dan elders omdat vaak een overeenkomst wordt aangegaan voor lange tijd. Terwijl de aangeboden producten onderling sterk kunnen verschillen. De consument baseert zijn keuze daarom vaak op een prijsvergelijking. Zonder te kunnen overzien welke bepalingen in het gekochte product voor hem essentieel zijn.

Wie zijn wij
Uw Toekomst bestaat sinds 1996. Wij bieden u een beperkt assortiment verzekeringsproducten (ongevallenverzekeringen) aan. Daardoor kunnen we ons rustig specialist noemen. We bieden producten aan van AIG Nederland, onderdeel van de grootste verzekeringsmaatschappij ter wereld. In 1999 werd naast Uw Toekomst BV ook een gelijknamige levensverzekeraar opgericht: Uw Toekomst NV. Deze levensverzekeraar werd begin 2013 overgenomen door Brand New Day te Amsterdam. Wij gaan door met onze bemiddelingsactiviteiten onder de naam Uw Toekomst. Uw Toekomst is een handelsnaam van Bydel Assurantiën BV te Amstelveen.

Dienstverlening
Onze dienst bestaat uit bemiddeling tussen consument en verzekeraar. Wij adviseren niet over het te kiezen product (zoals de hoogte van het verzekerd bedrag en de soort dekking). Naast de bemiddeling verzorgen wij de polisafgifte en de incasso. Verder helpen wij u bij een in te dienen claim bij de verzekeraar, volgen voor u het verloop van de claim en informeren u over eventueel te ondernemen actie.

Beloning
Onze dienstverlening gedurende de hele looptijd van de verzekering wordt niet bij u in rekening gebracht, wij ontvangen daarvoor, zoals gebruikelijk bij schadeverzekeringen, van de verzekeraar al een vergoeding.

Onafhankelijkheid
Uw Toekomst heeft geen contractuele bindingen met verzekeraars maar is volledig zelfstandig. De verzekeraar kan daarom geen eisen stellen aan het te bereiken omzetvolume of welke andere eis dan ook.