Ongevallen in Nederland


Deze informatie is bedoeld om een indruk te geven van het aantal personen dat in Nederland jaarlijks de gevolgen ondervindt van een ongeval. Zoals daar uit blijkt gaat het ieder jaar om vele tienduizenden mensen.

Zoals u uit onderstaande cijfers kunt afleiden gaat het om schokkende aantallen. Het aantal ongevallen “in en om het huis” is veel groter dan het aantal verkeersdoden. En dat sluit aan bij onze ervaring. Die ongevallen met bij voorbeeld gebroken heup, enkel of schouder leidt vaak tot blijvende gedeeltelijke invaliditeit wegens geheel of gedeeltelijk functieverlies.

Meer doden door privéongevallen dan door verkeersongevallen
In de periode 2003-2007 overleden bijna drie keer zoveel mensen als gevolg van een privé-ongeval (2.400) dan als gevolg van een verkeersongeval (830). Aan alle letsels als gevolg van ongevallen, zelfbeschadiging en geweld overleden in die periode gemiddeld 5.300 personen per jaar.

Per jaar 3,1 miljoen letsels door ongevallen medisch behandeld
Het gemiddelde aantal medisch behandelde letsels door ongevallen in Nederland is 3,1 miljoen per jaar (gemeten over de periode 2006-2007). Het gaat hierbij om sportblessures en letsels als gevolg van privé-ongevallen, arbeidsongevallen en verkeersongevallen.

Meer jonge mannen overlijden door letsel dan aan een ziekte
Worden fatale letsels vergeleken met ziekten, dan valt het volgende op. In de periode 2003-2007 geldt voor zowel mannen als vrouwen dat in vrijwel alle leeftijdsgroepen het aantal overledenen door ziekte groter was dan het aantal overledenen door letsel. Alleen onder mannen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar overleden meer personen door letsel dan door een ziekte. Ongevallen, geweld en zelfbeschadiging hebben, met gemiddeld 5.300 doden per jaar in de periode 2003-2007, de achtste plaats binnen de top-10 van oorzaken met de meeste dodelijke slachtoffers in 2007

Jaarlijks ongeveer 130.000 letselgevallen bij ouderen
In de periode 1997-2007 waren er gemiddeld ongeveer 130.000 letselgevallen per jaar bij ouderen. Dit aantal is geschat op basis van behandelingen op spoedeisende hulpafdelingen, ziekenhuisopnamen en huisartsenregistraties. Hierbij geldt dat het absoluut én relatief (aantal gevallen per 1.000 personen) meer vrouwen dan mannen betreft.

Per jaar 120.000 slachtoffers opgenomen in het ziekenhuis
Er worden gemiddeld 120.000 slachtoffers per jaar opgenomen in het ziekenhuis met letsel door een ongeval, geweld of zelf toegebracht letsel (periode 2003-2007). De twee grootste groepen zijn de slachtoffers na een privé-ongeval (63.000)en de verkeersslachtoffers (21.000). Er worden nagenoeg evenveel vrouwen als mannen opgenomen in het ziekenhuis. Tussen de verschillende oorzaken van letsel verschilt deze verhouding. Meer mannen dan vrouwen worden in het ziekenhuis opgenomen voor letsels als gevolg van verkeersongevallen en geweld.

Bron

De tekst op deze pagina’s is samengesteld met behulp van Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.12 dd. 13 juni 2013 en is een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.