Waarom Uw Toekomst

 

Grootste en solide
Uw Toekomst brengt de afgesloten ongevallenverzekeringen onder bij toonaangevende internationaal werkende verzekeraars.

Overal ter wereld verzekerd
De polissen die Uw Toekomst exclusief verkoopt hebben allemaal werelddekking. Geen zorg dus als u eens een verre reis maakt.

Poliskosten
Bij Uw Toekomst betaalt u GEEN poliskosten. 
Al voor € 3,75 per maand krijgt u een polis met € 25.000,- verzekerd bedrag. Een tweede verzekerde betaalt zelfs nog minder. Ongeacht uw beroep. U kiest zelf hoeveel zekerheid u nodig heeft

40% korting
Als op een polis de partner wordt meeverzekerd krijgt u op de premie voor die partner 40% korting!

Geen lange contracts termijn
Alle polissen van Uw Toekomst zijn per maand opzegbaar. Alle vrijheid voor u dus. 
Uw Toekomst kan uw polis niet opzeggen: alleen u beslist.

Bedenktijd
Als u om welke reden dan ook van de polis wenst af te zien kunt u dat binnen 30 dagen aan ons laten weten. Opgaaf van redenen is niet nodig. De eventueel al door u betaalde premie wordt zonder vragen aan u terugbetaald.

Uitsluitingen
Bij Uw Toekomst kennen de polissen nauwelijks uitsluitingen. Wel is van de dekking uitgesloten zelfdoding en zelfverminking. 
Maar de “venijnige” uitsluitingen zoals die meestal voorkomen in ongevallenverzekeringen komt u in onze polissen niet tegen. Denk dan bij voorbeeld aan het uitsluiting van gevaarlijke beroepen, gevaarlijke sporten, werken met houtbewerkingsmachines etc.

Levenslang
Waar bij de meeste verzekeraars de polis automatisch eindigt als u 65 of 70 jaar wordt, is dat bij Uw Toekomst anders. De polis loopt door zolang u dat wilt. Beëindigen kunnen wij de polis niet, dat kunt alleen u zelf. Vanwege het bijzonder sterk toenemende risico boven de 70 – 75 jarige leeftijd wordt vanaf leeftijd 75 de dekking op de polis met 50% verlaagd. Als u dat op dat moment niet wilt kan dat ook: het verzekerde bedrag wordt dan niet verlaagd, maar de premie verhoogd. Belangrijk, want u kunt altijd verzekerd blijven als u dat wenst!

Claims
Uw Toekomst geeft de polis af, incasseert de premie en staat altijd voor u klaar om vragen te beantwoorden. De claims na een ongeval worden door de verzekeraar en diens medische afdeling behandeld. Uw Toekomst staat u met raad en daad terzijde als u dat nodig vindt. Dat kost u niets extra’s.